Raguži 1610.

Promjene na Web stranicama

Napravljene su male promjene na našim stranicama. Ukoliko ste imali problema sa pregledavanjem sadržaja na Internet Exploreru 6.0, to je sada ispravljeno. Također je ispravljena greška na formularu za kontakt koja nam nije omogućavala pregled pošiljatelja, stoga nismo bili u stanju odgovoriti na dolaznu poštu. To je također ispravljeno.

Ukoliko nađete jos kakav problem, javite nam. Također, kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u radu stranice (dodavanje novog sadržaja i slično).

(c) 2009. Raguži, srodnici i prijatelji. Stranicu napravio Dario Đurić. Logo osmislio i dizajnirao Miro Raguž.