Raguži 1610.

03 – O autoru projekta

Ime i prezime: ROBERT RAGUŽ  (PREVIŠČIĆ)Rober Raguz

Zanimanje: samostalni projektant  (dipl.inž.arh.)

Datum rođenja: 15.12.1965. godine

Godine iskustva u struci: 15 godina

Obrazovanje: Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu 1991. god.

Posao:

-1993. – 1996. god. Uposlen u Općinskom poglavarstvu Stolac, u Odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu;

-1996. god.  Uposlen u Caritasa – Biskupija Mostar, Duvno i Trebinje;

-1996. – 1998. god.  Uposlen kao projektant u projektnom uredu Eco plan Mostar.

-1998. – danas   Sadašnje radno mjesto projektant i vlasnik projektnog ureda “Forum 98” d.o.o. Stolac

-1998. – danas   Vanjski suradnik – mlađi asistent na Građevinskom fakultetu u Mostaru, na predmetima Elementi visokogradnje i Zgradarstvo.

Ostalo:

Godine 1995. položio sam stručni ispit pod rednim brojem: 54/95, Ur. broj 10-III/1-153-10-1/95.  Godine 2000. upisao sam poslijediplomski znanstveni studij Graditeljsko naslijeđe na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te u ak.god. 2000/2001 i 2001/2002 odslušao predviđena četiri semestra. Trenutno polažem ispite i radim na magistarskom radu.

Izvadak iz referenci:

Od značajnijih projekata učestvovao sam kao Projektant arhitekonskog projekta:

– Idejnog urbanističkog rješenja Vidovo polje I u Stocu

– Provedbenog urbanističkog plana Gorica II u Stocu.

– Regulacijskog plana Grabovina II u Čapljini

– Regulacijskog plana Carine – Ivanica

– Idejno urbanističko rješenje Kampusa Sveučilišta u Mostaru

– Glavni projekt zgrade Temeljnih medicinskih znanosti u Mostaru

– Glavni projekt Autokuće Nuić u Mostaru

– Glavni projekt hotela Mogorjelo u Čapljini

– Glavni projekt poslovno-proizvodnog objekta Piroil u Čapljini

– Projekt enterijera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Reference sa područja projektiranja spomenika:

– Treća nagrada na Natječaju za izradu Spomen obilježja u Glini (R. Hrvatska), skupa sa akademskim kiparom Antom Brkićem;

– Jedan od tri otkupa Natječaja za izradu spomen obilježja Ivanu Pavlu II u Sarajevu (neformalno podjeljeno drugo mjesto)  skupa sa akademskim kiparom Antom Brkićem;

(c) 2009. Raguži, srodnici i prijatelji. Stranicu napravio Dario Đurić. Logo osmislio i dizajnirao Miro Raguž.