Raguži 1610.

01 – SPOMEN KRIŽ SVIM RAGUŽEVIM PRECIMA U GROBLJU NA LASTVI

Poslije toga u zadanom roku Robert je izradio nacrt Spomen križa i dao stručni opis, pa je 17.srpnja iste godine na sastanku u Čapljini Glavni odbor usvojio kompletan projekt. Tom prigodom Robert je prihvatio ponovno zaduženje da zatraži i odabere ponudu od najmanje dva izvođača radova za izgradnju Spomen križa, što je u predviđenom roku i učinio, te je Glavni odbor Raguža 3.listopada u Zagrebu obje ponude odbio zbog nuđenja lošeg kamena (miljevina) i ponovno zatražio nove izvođače radova i to od tvrđeg bijelog kamena. Na to traženje došla je ponuda kamenorezca i klesara Ivana Raguža Gunjinovića iz Zatona kod Dubrovnika za kompletnu izgradnju od temelja do predaje za 60 tisuća kuna, pa je Glavni odbor na sastanku u Mostaru 6.studenog ponudu prihvatio i obvezao Marka Raguža, odvjetnika iz Stoca i Roberta Raguža, arhitekta iz Mostara da čim prije s Ivanom Ragužem Gunjinovićem iz Zatona sastave i potpišu ugovor o izgradnji Spomen križa s rokom dovršenja do travnja 2010. godine.

Također, na Zagrebačkom sastanku za kontrolu izgradnje Spomen križa i stručni nadzor od početka izgradnje, pa do završetka radova i predaje Spomen križa obvezuje se projektant Robert Raguž Previščić iz Mostara.

Pisani tekst koji će se upisati na Spomen križ može svatko tko želi ponuditi, a odabir ponude obavit će dizajner Miro Raguž Raguščić, grafički inženjer i profesor Nikola Raguž Gunjinović, oba iz Mostara. Osim njih za ukupnu organizaciju i brigu u svezi izgradnje Spomen križa određeni su: Stojan Raguž Gunjinović iz Požege, Vicko Raguž Bilić i njegova supraga Mila iz Dubrbvnika, a za vezu u koordinaciji između graditelja i ostalih zaduženih osoba određen je Anđelko Raguž Braćušič iz Kruševa.

Uz ovaj uvodni tekst prilaže se nacrt projekta i stručni opis.

10. studenog 2009. godine

Stojan potpis

Stranice: 1 2 3

(c) 2009. Raguži, srodnici i prijatelji. Stranicu napravio Dario Đurić. Logo osmislio i dizajnirao Miro Raguž.